Duyurular
02 Ekim 2014 13:00

15. Ulusal Turizm Kongresi'ne bildiri gönderimi, 10 Eylül 2014 tarihinde sona ermiş olup; belirtilen tarih itibariyle toplam 134 bildiri Kongre Yürütme Kurulu'na ulaşmıştır. Öncelikle ulaşan her bildiri, Kongre Yürütme Kurulu tarafından kongre ana temasına ve konu başlıklarına uygunluk açısından incelenmiştir. Turizm bilim alanı dışındaki çalışmalar belirlenerek, ilgili yazar(lar)a iade edilmiştir. Daha sonra ilgili bildiriler, hakem değerlendirme süreci için uzmanlık alanlarına göre seçilen Kongre Bilim Kurulu üyelerine gönderilmiştir. Ayrıca bildiriler, Kongre Yazım Kılavuzuna uygunluğu açısından Kongre Yürütme Kurulu üyelerince şekilsel olarak incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen değerlendirme süreci sonunda, 15. Ulusal Turizm Kongresi kapsamında 113 bildiri kabul edilmiştir. Kabul edilen bildirilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Kabul edilen bildirilerin kongre programına ve kongre bildiri kitabına dahil edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.


1. Bildirinin, kongre kitabına dahil edilebilmesi için, en az bir yazar adına "Kongre Katılım Ücreti'nin 20 Ekim 2014 tarihine kadar ödenmiş olması gerekmektedir (birden fazla yazarlı çalışmalarda, birden fazla yazarın kongreye katılımı durumunda, katılan her bir yazar için "Kongre Katılım Ücreti" ödenmelidir). 20 Ekim 2014 tarihinden sonra "Kongre Katılım Ücreti" ödense dahi, ilgili bildiriye kongre kitabında ve programında yer verilmeyecektir. Kongre katılım ücreti, organizatör firmaya ait banka hesabına yatırılacaktır.  

Kongre katılım ücretini yatırırken, banka dekontunda açıklama olarak  ULUSAL TURİZM KONGRESİ  ifadesinin yazılı olması gerekmektedir. Lütfen EFT/Havale işlemi yaparken bu hususa dikkat ediniz.  

 

2. Kongre Kayıt Formunun doldurulması, ıslak imza ile imzalanması ve  taranıp (pdf veya jpeg formatında), Kongre Katılım Ücretini gösteren banka dekontu ile birlikte 20 Ekim 2014 tarihine kadar utk15@gazi.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

3. Tarafınıza gönderilecek olan "Telif Hakkı Devir Formu"nun, tüm yazarlar tarafından doldurulması, ıslak imza ile imzalanması ve taranıp (pdf veya jpeg formatında), 20 Ekim 2014 tarihine kadar e-posta ile koordinatör araştırma görevlisine tekrar gönderilmesi gerekmektedir.

 

4. Tarafınıza gönderilecek olan "bildiri baskıya hazır formatının" yazarlar tarafından incelenerek, hata olup olmadığı konusunda e-posta ile koordinatör araştırma görevlisine bilgi verilmesi gerekmektedir.


Kongre programının hazırlığı ile kongre kitabının basım işlemlerine, 20 Ekim 2014 tarihine kadar ulaşan "Telif Hakkı Devir Formu" ile "Kongre Kayıt Formu" dikkate alınarak başlanacaktır.

Koordinatör Araştırma Görevlileri, kabul edilen bildiriler listesinde ilgili bildiriye ait satırda belirtilmiş olup, e-posta adresleri aşağıda yer almaktadır.

 

Kongre Kayıt İşlemleri (Kongre Kayıt Formu ve Katılım Ücreti Banka Dekontunun gönderimi)  utk15@gazi.edu.tr 

 

Koordinatör Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Ahmet UŞAKLI ahmet.usakli@gazi.edu.tr 
Arş. Gör. Alper IŞIN alper.isin@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Emin ARSLAN eminarslan@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Özgür YAYLA ozguryayla@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK cemalersin.silik@gazi.edu.tr

 


15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

 

Sıra No

Koordinatör

Bildiri No

Bildiri Başlığı

Yazarlar

1

Ahmet UŞAKLI

1501

TÜRKİYE’DE TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİNİN İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KAVRAMSAL ANALİZİ

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Arş. Gör. Özge GÜDÜ DEMİRBULAT

2

Alper IŞIN

1503

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI VE TURİZM EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Öğr. Gör. Aydın ÜNAL

Öğr. Gör. Neslihan KAN

Öğr. Gör. Gencay SAATCI

3

Alper IŞIN

1504

ENGELLİLER VE TURİZM: ENGELLİ BİREYLERİN VE SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN ALGILAMALARI

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Arş. Gör. Arzu TURAN

4

Alper IŞIN

1505

SEYAHAT ACENTESİ ÇALIŞANLARININ İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ YAŞAMI ÇATIŞMALARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİKLERİNE ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ

Öğr. Gör. Ceylan E. ALKAN

5

Alper IŞIN

1506

LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VEREN OKULLARDAKİ MÜFREDATLARIN TURİZM REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Zafer GÜVEN

Öğr. Gör. Uğur CEYLAN

 

6

Alper IŞIN

1507

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAVRANIŞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN YİYECEK-İÇECEK DEPARTMANI İŞGÖRENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Doç. Dr. Ali YAYLI

Arş. Gör. Ceren AVCI

7

Alper IŞIN

1508

BELEDİYELERİN TURİZME YÖNELİK FAALİYETLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Yusuf GÖKÇE

8

Alper IŞIN

1509

KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ

Öğr. Gör. Emrah KESKİN

Öğr. Gör. Emrah ÖRGÜN

9

Emin ARSLAN

1510

TURİZM ALANINDA DOKTORA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR GÜZEL

10

Alper IŞIN

1511

TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜVENCELİ ESNEKLİK (FLEXICURITY) UYGULAMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Arş. Gör. Demet TÜZÜNKAN

11

Alper IŞIN

1512

ENAT (European Network for Accessible Tourism-Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı) İLE TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR TURİZME YÖNELİK OTEL İŞLETMELERİNİ KAPSAYAN DÜZENLEMELERİ VE BU DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

Özlem PARLAK

12

Alper IŞIN

1513

ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ENGELSİZ TURİZMDEKİ İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Serhat HARMAN

13

Emin ARSLAN

1514

OTEL İNTERNET SİTELERİNDE ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK BİLGİLERİN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN

 

14

Alper IŞIN

1515

TÜRKİYE’NİN DAĞ TURİZM POTANSİYELİ, ÇEŞİTLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Okt. Hasan KÖŞKER

Doç. Dr. Kamil UNUR

 

15

Alper IŞIN

1516

OTEL İŞLETMELERİNİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE STRATEJİK YÖNETİM VE ARAÇLARINI UYGULAMA ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat ÖDEMİŞ

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

16

Alper IŞIN

1518

TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN BİR KRİZ NEDENİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Arş. Gör. Seher KONAK

Öğr. Gör. Dönüş ÇİÇEK

17

Alper IŞIN

1519

DEZAVANTAJLI BİREYLERİN TURİZMDE İSTİHDAMI: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN ALGI, GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ülker ERDOĞAN ARACI

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK

18

Alper IŞIN

1521

ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ MEZUNLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞAN

Öğr. Gör. Dilek KEKEÇ MORKOÇ

19

Alper IŞIN

1522

AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR (EDEN) KAPSAMINDA ENGELSİZ ŞEHİRLER VE TURİZM: “ULUSAL YAZILI MEDYADA ENGELSİZLİK ÜZERİNE BİR TARAMA”

Engin ASLAN

Doç. Dr. Gül GÜNEŞ

20

Emin ARSLAN

1523

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN ALGILADIKLARI MESLEKİ ENGELLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. F. Özlem GÜZEL

Öğr. Gör. Dr. Ali TÜRKER

Arş. Gör. İlker ŞAHİN

21

Emin ARSLAN

1524

FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLERİN RESTORANLARDA KARŞILAŞTIKLARI ERGONOMİK SORUNLAR

Yrd. Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK

22

Alper IŞIN

1525

OTEL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA KONGRE TURİZMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: KAPADOKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. İbrahim YILMAZ

23

Alper IŞIN

1526

KARİYER UYUM YETENEKLERİ TURİZM SEKTÖRÜNE BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ? LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Arş. Gör. Mert GÜRLEK

24

Emin ARSLAN

1527

BODRUM'DA FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNCE VERİLEN İŞ İLANLARINDAKİ İŞGÖREN NİTELİKLERİNİN ANALİZİ

Arş. Gör. Sami Sonat ÖZDEMİR

Arş. Gör. Eray POLAT

Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü MET

25

Emin ARSLAN

1528

YİYECEK İÇECEK İŞLETMESİ TASARIMININ TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR

Arş. Gör. Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ

Çağrı SÜRÜCÜ

26

Cemal Ersin SİLİK

1529

DUYGUSAL EMEK BOYUTLARI, SÜRECİ VE SONUÇLARININ ENGELLİ TURİZM PAZARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Öğr. Gör. Merve BAŞ

27

Cemal Ersin SİLİK

1530

ERİŞİLEBİLİR TURİZM DESTİNASYONLARI İÇİN UYGULANABİLECEK DÜZENLEMELER: ÖRNEK DESTİNASYONLAR 

Yrd. Doç. Dr. İlke KAYA

28

Alper IŞIN

1531

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ENGELSİZ TURİZME BAKIŞ AÇILARI: ALANYA ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Boran TOKER

Yaşar Yiğit KAÇMAZ

29

Emin ARSLAN

1532

HÜZÜN TURİZMİ VE MABETLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA “SARIKAMIŞ”

Öğr. Gör. Dr. Şevket YİRİK

Arş. Gör. Faruk SEYİTOĞLU

30

Cemal Ersin SİLİK

1533

İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ (F&B) PERSONELİNİN KARİYER ENGELLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ

Yrd. Doç. Dr. Eda GÜNEŞ

Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM

31

Cemal Ersin SİLİK

1534

PARMAKLARIN OKUDUĞU MENÜ: BRAILLE ALFABESİ İLE BİR MODEL ÖNERİSİ

Öğr. Gör. Gencay SAATCI

Öğr. Gör. Osman GÜLDEMİR

32

Emin ARSLAN

1535

GASTRONOMİK DENEYİMLERİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI

Arş. Gör. Barış DEMİRCİ

Öğr. Gör. Üzeyir KEMENT

33

Emin ARSLAN

1536

GASTRONOMİ TURİZMİNDE BESLENME ENGELLERİ KAPSAMINDA VEGAN BESLENME ÖRNEĞİ

Okt. Dr. Menekşe CÖMERT

Doç. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA

34

Emin ARSLAN

1538

YEREL YÖNETİMLERİN TURİZMDE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

Ayşegül PAK

Meral ÜZÜLMEZ

35

Emin ARSLAN

1539

ENGELLİ BİREYLERİN VE AİLELERİNİN SORUNLARININ TESPİT EDİLMEMESİNİN SOSYAL TURİZM PROJELERİNE ENGEL TEŞKİL ETMESİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Kaplan UĞURLU

Arş. Gör. Hilmi AR

 

36

Emin ARSLAN

1540

ALANYA’NIN ENGELLİ TURİZMİNE İLİŞKİN DURUMUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Doç. Dr. Düriye BOZOK

Çisem KAYA

Övgü AÇIKSÖZLÜ

37

Emin ARSLAN

1541

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRİNİN MAKRO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN

38

Cemal Ersin SİLİK

1542

BİR UZMANLAŞMA (İHTİSASLAŞMA) MODELİ: ULAŞILABİLİR TURİZM TUR PLANLAMASI ÖRNEĞİ

Gamze ÖZOĞUL

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

39

Alper IŞIN

1543

DİYARBAKIR’IN MARKA KENT OLMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Okt. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Arş. Gör. Sadık SERÇEK

40

Alper IŞIN

1544

ENGELLİLERİN TATİL ALIŞKANLIKLARI VE SEYAHAT ENGELLERİ

Okt. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Arş. Gör. Sadık SERÇEK

41

Alper IŞIN

1545

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İŞLETME VE İŞGÖREN YAPISI: ALANYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNGÜREN

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇEVİRGEN

42

Alper IŞIN

1546

TÜRKİYE'DE ENGELLİ TURİZM PAZARINDAKİ FARKLI TALEP ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

Öğr. Gör. Merve BAŞ

Yrd. Doç. Dr. Şevki ULAMA

43

Alper IŞIN

1547

TURİZMİN GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ TERÖR ENGELİ: “ÇÖZÜM SÜRECİ”NİN TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağdaş ERTAŞ

Öğr. Gör. Bayram KANCA

44

Alper IŞIN

1548

ENGELLİ TURİZMİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER: TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Bayram KANCA

Çağdaş ERTAŞ

45

Emin ARSLAN

1549

ENGELLİLERİN TURİZM HİZMETLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU

Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR

46

Emin ARSLAN

1551

TÜRK WELLNESS FELSEFESİNİN OLUŞTURULMASI VE ŞİFAHANE KONSEPTİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: II. BAYEZİD DARÜŞŞİFASI ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN

47

Ahmet UŞAKLI

1552

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Öğr. Gör. Mehmet CAN

48

Özgür YAYLA

1553

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI DİL EĞİTİM ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

Yrd. Doç. Dr. Aytuğ ARSLAN

49

Özgür YAYLA

1554

BAĞIMSIZ KARAR VERME (OTONOMİ) DÜZEYİNE GÖRE LİSANS TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖR ALGISI VE PROFİLİ

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Arş. Gör. Ferhat ŞEKER

50

Özgür YAYLA

1555

MÜZELERİN SESSİZ VE KARANLIK DÜNYASI: "HERKES İÇİN MÜZELER" MÜMKÜN MÜ?

Arş. Gör. Hülya YEŞİLYURT

Arş. Gör. Burçin KIRLAR

Öğr. Gör. Ceyda LALE

51

Cemal Ersin SİLİK

1556

TÜRKİYE’DE ÖRGÜN TURİZM EĞİTİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERLE MÜCADELEDE TİYADER VE TURİZM MESLEKLERİ VE TURİZM KONSEYİ MESLEK YASASI TASLAĞI

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Öğr. Gör. Duran CANKÜL

52

Ahmet UŞAKLI

1557

KADIN İŞGÖRENLERDE ALGILANAN KARİYER ENGELLERİ VE KARİYER SONLANDIRMA EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

Burçin SÖNMEZ

İbrahim Halil KAZOĞLU

Aslı Ceren SAYGI

53

Özgür YAYLA

1558

TURİZME YEREL HALKIN BAKIŞI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Gülşen BAYAT

Yrd. Doç. Dr. Burcu ILGAZ YILDIRIM

54

Emin ARSLAN

1559

TÜRKİYE’DE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VEREN EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOKİŞLER

Doç. Dr. Zafer ÖTER

55

Özgür YAYLA

1560

AKÇAKOCA’NIN ENGELLİ TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Muammer MESCİ

Öğr. Gör. Emrah ÖZTÜRK

56

Özgür YAYLA

1561

OTEL İŞLETMELERİNDE DUYGUSAL ZEKA, İŞ YAŞAM DENGESİ VE İŞ STRESİ İLİŞKİSİ: ALANYA’DA BİR UYGULAMA

Seray GÜLERTEKİN GENÇ

Arş. Gör. Volkan GENÇ

Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ

57

Cemal Ersin SİLİK

1563

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA HEDEF PAZAR OLARAK ENGELLİ TURİZMİ DURUM ANALİZİ

Öğr. Gör. Ertuğrul DÜZGÜN

58

Cemal Ersin SİLİK

1564

DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA MİTOLOJİK LOGO ve AMBLEMİN ÖNEMİ: MUĞLA ARAŞTIRMASI

Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR

Öğr. Gör. Oya YILDIRIM

59

Emin ARSLAN

1565

ENGELLİ TURİSTLERİN TURLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: TURİST REHBERLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR

Öğr. Gör. Seçkin ESER

60

Emin ARSLAN

1566

LEONARDO DA VINCI PROGRAMINA KATILAN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Murat ÖZEKİN

61

Emin ARSLAN

1567

TURİZM GELİŞİMİNİN ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SAKİNLERİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doç. Dr. Yaşar SARI

Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR

62

Cemal Ersin SİLİK

1568

ŞARAP TURİZMİNİN ÖNÜNDEKİ YASAL ENGELLER: BOZCAADA ŞARAP TURİZMİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK

Arş. Gör. Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Ayşe SÜNNETÇİOĞLU

63

Cemal Ersin SİLİK

1569

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ENGELLİ İSTİHDAMI: POTANSİYEL ENGELLİ İŞGÖRENLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Arş. Gör. Derya GÜNEY

Vedat GÖLLER

64

Cemal Ersin SİLİK

1570

REHBERLİK MESLEĞİNDE BİR ENGEL OLARAK CİNSİYET AYRIMCILIĞI: BAYAN TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN

Öğr. Gör. Gül ERKOL

Arş. Gör. Nuray EKER

65

Cemal Ersin SİLİK

1572

GÜZELYURT (GELVERİ) TURİZMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: FİKİR TEPSİSİ YÖNTEMİ

Öğr. Gör. Fatih PEKTAŞ

Öğr. Gör. Mehmet CAN

Öğr. Gör. Yusuf ACAR

Arş. Gör. Bekir EŞİTTİ

Öğr. Gör. Neşe ÇULLU KAYGISIZ

Öğr. Gör. Şule ARDIÇ YETİŞ

66

Cemal Ersin SİLİK

1573

TÜRKİYE’DE ENGELLİ TURİZM PAZARININ SWOT ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Kemal BİRDİR

Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU

67

Özgür YAYLA

1574

ANTALYA VE MERSİN PLAJLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN ERİŞEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Prof. Dr. Kemal BİRDİR

Arş. Gör. Ali DALGIÇ

Arş. Gör. Anıl KALE

68

Emin ARSLAN

1575

ENGELLİ BİREYLERİN TURİZM HİZMETLERİNE YÖNELİK E- ŞİKÂYETLERİ

Arş. Gör. Hümeyra DOĞRU

Arş. Gör. Sonay KAYGALAK

Arş. Gör. Ceren MİRAL ÇAVDIRLI

Arş. Gör. Volkan BAHÇECİ

69

Emin ARSLAN

1576

KİŞİLERİN ULUSLARARASI SEYAHAT ENGELLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

Burçin SÖNMEZ

Hülya KAHVECİ

70

Emin ARSLAN

1577

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN TURİZM TALEBİ ÜZERİNE ETKİSİ

Nur ÇELİK

Prof. Dr. Ozan BAHAR

71

Emin ARSLAN

1578

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI YARDIMIYLA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN LİKİDİTE DURUMUNUN ANALİZİ

Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ

Yrd. Doç. Dr. Levent KOŞAN

Arş. Gör. Selda KAHİLOĞULLARI

Banu ZENCİR

72

Emin ARSLAN

1579

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ ALT SEKTÖRÜNÜN BANKA KREDİSİ KULLANIM DÜZEYİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ

Doç. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU

Arş. Gör. Mehmet BEYAZGÜL

Banu ZENCİR

73

Özgür YAYLA

1580

MÜZİKAL ETKİNLİKLERİN KISITLANAN KÜLTÜR TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANIMI: BODRUM ÖRNEĞİ

Cem YALÇIN

Doç. Dr. Zafer ÖTER

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇELİK

74

Özgür YAYLA

1581

YEREL HALK GÖZÜYLE TURİZM SEKTÖRÜ VE ETKİLERİ: KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Müşerref KÜÇÜK

75

Emin ARSLAN

1582

TURİZM ALAN YAZININDA ENGELLİLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (2000-2013)

Arş. Gör. Gülhan CEVİZKAYA

Arş. Gör. Selin İLSAY

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

76

Emin ARSLAN

1583

OTEL İŞLETMELERİNDE İŞYERİ ZORBALIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal GİRGİN

Yrd. Doç. Dr. Nuray TETİK

77

Özgür YAYLA

1584

YEREL HALKIN EKOTURİZME YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Gencay SAATCI

Öğr. Gör. Abdullah ÜLKÜ

78

Özgür YAYLA

1585

ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN ENGELLİ PAZARINA BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Bayram AKAY

Öğr. Gör. Abdullah USLU

79

Emin ARSLAN

1586

OTELLERDE PERSONELİN YEŞİL BİLİNCİ: BİR YEŞİLLENEN OTEL ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

Arş. Gör. Meltem YALÇIN KAYIKÇI

Arş. Gör. Ayşegül KUTLUK

80

Özgür YAYLA

1587

OTEL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ İŞGÖRENLERİN YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

Zeynep TOPCU

81

Özgür YAYLA

1589

MERSİN OTELLERİNDE VE KENT MERKEZİNDE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Doç. Dr. Kamil UNUR

Öğr. Gör. Gülser YAVUZ

Okt. Hasan KÖŞKER

82

Özgür YAYLA

1590

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN

Doç. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

83

Özgür YAYLA

1591

İŞGÖREN YALNIZLIĞININ BİR ÖNCÜLÜ OLARAK ÖRGÜTLERDE DIŞLANMA: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU

Arş. Gör. Yurdanur YUMUK

84

Özgür YAYLA

1592

TURİSTİK DESTİNASYON SEÇİMİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE BELİRLENMESİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Ümit ŞENGEL

Arş. Gör. Salim İBİŞ

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN

Prof. Dr. Orhan BATMAN

85

Alper IŞIN

1593

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ENGELLİLER İÇİN OLANAKLARI VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY

Yrd. Doç. Dr. Ahu YAZICI

86

Özgür YAYLA

1595

TURİSTİK BİR ÇEKİCİLİK OLARAK GASTRONOMİ MÜZELERİ

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ

Arş. Gör. Pınar ŞENEL

87

Özgür YAYLA

1596

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN BİR KURUMDA ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI

Öğr. Gör. Dr. S. Banu YILDIZ

88

Özgür YAYLA

1597

ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETME BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Tülay GÜNEY

Yrd. Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN

Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL

89

Özgür YAYLA

1598

ENGELLİ TURİZMİ VE BELEK’TEKİ OTEL YÖNETİCİLERİNİN ENGELLİ TURİZMİNE BAKIŞ AÇILARI

Yrd. Doç. Dr. Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Seda ŞAHİN

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

90

Özgür YAYLA

1599

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN FİZİKSEL ENGELLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Işıl ÖZGEN

Arş. Gör. Burçin KIRLAR

91

Cemal Ersin SİLİK

15100

KURUMSALLAŞMA DÜZEYİ VE İŞLETME YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Erkan YAĞCI

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇEVİRGEN

92

Cemal Ersin SİLİK

15101

GAZETE İNTERNET SAYFALARINDA ENGELLİ TURİZMİ: İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Ali Turan BAYRAM

Öğr. Gör. Yusuf ORMANKIRAN

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Cumhur AKBULUT

93

Cemal Ersin SİLİK

15102

TURİZMİN DİSİPLİNER GELİŞİMİNDE İNTİHAL ENGELİ: TURİZM ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE (2012-2014) YAPILAN ATIFLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Sertaç SERT

94

Cemal Ersin SİLİK

15103

GASTRONOMİ TURİZMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN

Öğr. Gör. Hande UYAR

Öğr. Gör. Gül ERKOL

95

Cemal Ersin SİLİK

15104

ENGELLİ TÜKETİCİLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE İLİŞKİN ETİK TUTUM VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

Doç. Dr. M. Oğuzhan İLBAN

Doç. Dr. M. Emin AKKILIÇ

İlbey VAROL

Emin GÜLEÇ

96

Özgür YAYLA

15106

ENGELSİZ TURİZM AÇISINDAN DESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜTÜNÜN ÖNEMİ

Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK

Arş. Gör. Nihan KINALI

Öğr. Gör. Meltem ERDOĞAN

97

Özgür YAYLA

15107

GAZİANTEP’İN ENGELLİ TURİZMİNE İLİŞKİN DURUMUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Kemal BİRDİR

Öğr. Gör. Halil İbrahim KARAKAN

Öğr. Gör. Okan ÇOLAK

Öğr. Gör. Neslihan KAN

98

Özgür YAYLA

15110

YAVAŞ ŞEHİR KRİTERLERİNDE ENGELLİLİK (BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA)

Nur Neşe ŞAHİN

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY

99

Cemal Ersin SİLİK

15111

MEDİKAL TURİZM KAPSAMINDA YAŞANAN GENEL ETİK PROBLEMLER VE BÖLGE PAZARINDA YARATMIŞ OLDUĞU OLUMSUZLUKLAR (AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

Öğr. Gör. Dr. Şevket YİRİK

Arş. Gör. Remziye EKİCİ

100

Cemal Ersin SİLİK

15112

PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KISITLAR TEORİSİ: BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Levent KOŞAN

Öğr. Gör. Kemal ENES

Öğr. Gör. Çağlar ATAK KOŞAN

Öğr. Gör. Okan ÇOLAK

101

Ahmet UŞAKLI

15113

HANGİ TURİZM? ENGELSİZ, ULAŞILABİLİR, ERİŞİLEBİLİR? İSİMLENDİRME SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Öğr. Gör. Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN

102

Cemal Ersin SİLİK

15116

İZMİR ŞEHİR OTELLERİ ÇALIŞANLARINDA İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMASI DÜZEYLERİNİN VE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ

Dr. Tuğba PALA MORKOÇ

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

103

Cemal Ersin SİLİK

15117

TURİZM ARAŞTIRMALARI İÇİN YENİ BİR KAVRAM: POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE

Yrd. Doç. Dr. Beril DÖNMEZ

Prof. Dr. Kemal BİRDİR

104

Ahmet UŞAKLI

15123

TÜRKİYE’DE TURİZM SENDİKALARININ SORUNLARININ ANALİZİ

Pelin NASÖZ

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL

105

Özgür YAYLA

15124

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ANTALYA BELEK BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman AKKAŞOĞLU

Ahmet KARATAŞ

106

Cemal Ersin SİLİK

15125

KARİYER ENGELLERİNİN MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KARİYER MOTİVASYONUNUN ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İŞGÖRENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Pelin KANTEN

Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ

107

Ahmet UŞAKLI

15126

ENGELLİ TURİZMİNİN SORUNLARINA YÖNELİK İSTANBUL’DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Arş. Gör. Begüm Dilara EMİROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL

108

Cemal Ersin SİLİK

15127

MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ ZİYARETÇİLERİNİN FESTİVALE KATILIM NEDENLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ

Arş. Gör. Z. Gökçe DÖNER

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

109

Alper IŞIN

15128

TÜKETİCİLERİN MASA SERVİSİ YAPAN RESTORANLARDA ÖNEM VERDİĞİ HUSUSLARIN ŞİKAYET DAVRANIŞI EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Arş. Gör. Ozan GÜLER

110

Cemal Ersin SİLİK

15130

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KONTROL ODAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Doç. Dr. Yasin BOYLU

Öğr. Gör. Günay EROL

Arş. Gör. Ebru ARSLANER

111

Cemal Ersin SİLİK

15131

TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK BAŞKENT ANKARA’NIN İMAJI

Yusuf DÜNDAR

Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER

112

Özgür YAYLA

15133

YEREL HALKIN TURİZME BAKIŞ AÇISI: BODRUM İLÇESİ ÖRNEĞİ

Nazik ÇELİKKANAT

Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER

113

Cemal Ersin SİLİK

15134

SAĞLIK TURİZMİ PERSPEKTİFİNDE ULUSLARARASI HASTALARIN TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETME ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Asım SALDAMLI

Doç. Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT

İlknur ÇEVİK