Kurullar

 

ONUR KURULU

Unvanı, Adı ve Soyadı Kurumu
Ömer ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı  
Mehmet KILIÇLAR   Ankara Valisi 
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER           Gazi Üniversitesi Rektörü                       

 

DANIŞMA KURULU*

Unvanı, Adı ve Soyadı Kurumu  
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK Anadolu Üniversitesi  
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ  Okan Üniversitesi  Danışma Kurulu Dönem Başkanı
Prof. Dr. Orhan BATMAN           Sakarya Üniversitesi             
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi  
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi   
Prof. Dr. Azize HASSAN Gazi Üniversitesi   
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ  Yaşar Üniversitesi   
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER       İstanbul Üniversitesi   
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi  
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi  
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU  Adnan Menderes Üniversitesi   
Prof. Dr. Alp TİMUR Dokuz Eylül Üniversitesi  
Prof. Dr. Turgut VAR İzmir Ekonomi Üniversitesi  
Prof. Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi (STAD)   
Doç. Dr. İzzet KILINÇ Düzce Üniversitesi (SOİD)  

* Alfabetik Olarak Soyada Göre Düzenlenmiştir.

 

BİLİM KURULU*

Unvanı, Adı ve Soyadı Kurumu
Doç. Dr. Fatma Nur İPLİK  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU  Adnan Menderes Üniversitesi 
Prof. Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi 
Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ Adnan Menderes Üniversitesi 
Doç. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi 
Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDİ Adnan Menderes Üniversitesi 
Doç. Dr. Fisun YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. A. Akın AKSU Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer TETİK  Akdeniz Üniversitesi 
Doç. Dr. Beykan ÇİZEL Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. V. Rüya EHTİYAR Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR   Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Sevgin AKIŞ RONEY Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi KOZAK Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Dündar DENİZER Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay EMİR Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Medet YOLAL Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Düriye BOZOK Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. M. Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan TUNCER Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan YAĞCI Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KOYUNCU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mahir NAKİP Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ Central Florida Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KOZAK Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Saime ORAL  Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Alp TİMUR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal USTA Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. İzzet KILINÇ Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Azize HASSAN Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Cevat TOSUN Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Muharrem TUNA  Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Yasin BOYLU Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Bilgehan GÜLCAN  Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR Gazi Üniversitesi  
Doç. Dr. Selma MEYDAN UYGUR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Gazi Üniversitesi  
Doç. Dr. Serdar TARAKÇIOĞLU Gazi Üniversitesi  
Doç. Dr. Ahmet TAYFUN Gazi Üniversitesi  
Doç. Dr. Akyay UYGUR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali YAYLI Gazi Üniversitesi  
Doç. Dr. İrfan YAZICIOĞLU Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Metin TEBERLER İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER       İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Turgut VAR İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz DEMİR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Doç. Dr. İlhan BÖLÜKOĞLU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer ÖTER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer TORLAK Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar TANER Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Göknil Nur SEVER Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Kamil UNUR Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan BALDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Umut AVCI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Burhan KILIÇ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Halil DEMİRER Mustafa Kemal Üniversitesi 
Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLU Nevada Las Vegas Üniversitesi 
Prof. Dr. Zeynep ASLAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Asım SALDAMLI Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ALTINAY Oxford Brookes Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ  Oxford Brookes Üniversitesi 
Prof. Dr. Orhan BATMAN   Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin HALİS Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman DUMAN Uluslararası Antalya Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL Virginia Polytechnic Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY Washington State Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ  Yaşar Üniversitesi 
Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi 
Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR Yaşar Üniversitesi 

* Alfabetik Olarak Önce Çalışılan Kuruma, Daha Sonra Unvana ve Soyada Göre Düzenlenmiştir.

  

YÜRÜTME KURULU

Başkan  
Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR karzu@gazi.edu.tr 
   
Üyeler  
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY maksoy@gazi.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU           ece@gazi.edu.tr                    
Arş. Gör. Dr. M. Murat KIZANLIKLI muratkizanlikli@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet UŞAKLI ahmet.usakli@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Özgür YAYLA ozguryayla@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Alper IŞIN alper.isin@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Fulden Nuray GÜRAL fuldengural@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Emin ARSLAN eminarslan@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Cemal Ersin SİLİK  cemalersin.silik@gazi.edu.tr